Actueel

Nieuwe Koranvertaling: ‘De Koran, heilig boek van de islam

Eind februari verschijnt De Koran, heilig boek van de islam, een nieuwe Koranvertaling van theoloog dr. Eduard Verhoef. Met de publicatie van een integrale, prettig leesbare Koranvertaling die toch dicht bij de oorspronkelijke tekst blijft, hoopt Verhoef bij te dragen aan een beter begrip van de islam onder Nederlandstaligen. Goed Nederlands Verhoef is een theoloog [...]

PotlodenActie in Utrecht

Op 17 januari gaan vele Utrechters rond 12.00 uur de straat op om potloden uit te delen. Initiatiefneemster Anne Dijk: “Liefde. Omdat iedereen moet kunnen blijven tekenen, schrijven en spreken. JIJ en IK. Sinds de schokkende gebeurtenis in Parijs op 7 januari j.l. is het potlood een symbool geworden voor zoveel meer. Elke vorm van [...]

Tussen hemel en hel – Islamitische visies op het nu en het hiernamaals

Hoewel niemand er ervaring mee heeft, beschrijven veel religies nauwkeurig wat er met je gebeurt na de dood. In dit mysterieuze iets of niets komen spirituele, morele en metafysische opvattingen samen. Zo ook in de islam. Rechtschapen gelovigen belanden in het paradijs, voor ongelovigen en onrechtvaardigen wacht het hellevuur. Is men binnen de islam meer [...]

“Mijn kunst is een soort huwelijk tussen het verhevene en het wereldse”

In de geschiedenis van de islam neemt poëzie een heel belangrijke plaats in. Niet alleen kunnen we verwijzen naar grote dichters zoals Rumi, Attar, Hafez of Buleh Shah maar ook traditionele tekstboeken over onderwerpen zoals vasten, gebed of jurisprudentie bevatten vaak poëzie. En toch, hoe wijdverspreid het ook is, de laatste jaren lijkt het niet [...]

Beker of zwaard?

In Trouw van dinsdag 11 november is een column te vinden van Jean-Jacques Suurmond met de titel: ‘Beker of Zwaard’. Suurmond begint zijn column met de vraag: Wat zou Jezus hebben gedaan als hij Mohammed was geweest? De column eindigt met de woorden: “Een religie die de boodschap van een gewelddadige profeet als centrum heeft, is fundamenteel onmachtig om [...]

Moslims mogen bidden in beroemde Amerikaanse kathedraal

In de nationale kathedraal van Washington vond onlangs een historische dienst plaats: het vrijdaggebed voor moslims werd namelijk in de kerk gehouden. Het doel van dit bijzondere initiatief was om meer begrip tussen moslims en christenen te kweken, maar niet alle christenen waren daar blij mee. Nadat een protesterende vrouw uit de kerk werd geëscorteerd [...]

 • Andere recente artikelen

 • Vanaf 18 februari: Cursus Islamitische Filosofie

  Vanaf 18 februari: Cursus Islamitische Filosofie

  Leer in negen intensieve bijeenkomsten de hoofdfiguren kennen uit de geschiedenis van de islamitische Filosofie. In deze cursus staan de denkers, denkpatronen en ontwikkelingen van standpunten centraal. Ook geven we inzicht in het hedendaags islamitisch denken. Iedere bijeenkomst bestaat in beginsel uit een hoorcollege en vervolgens een groepsdiscussie naar aanleiding van primaire teksten, videofragmenten, vragen [...]

 • Recensie van ‘Liefde met een lok haar’ van Mohammed Mrabet

  Recensie van ‘Liefde met een lok haar’ van Mohammed Mrabet

  “Er is niets mis met een wereld waarin je liefde kunt krijgen met een lok haar’, denkt de zeventienjarige Mohammed (p. 39). Hij voelt zich gelukkig, omdat het poeder dat hij heeft uitgestrooid voor de deur van Mina, en waarin haren van Mina zijn verwerkt, het bedoelde effect heeft: Mina lijkt smoorverliefd op hem te [...]

 • Mooie praatjes - Empowerment van (allochtone) meisjes

  Mooie praatjes – Empowerment van (allochtone) meisjes

  In de puberteit start de zoektocht naar een eigen identiteit. Pubers vragen zich af wie ze zijn en waar ze voor staan. Voor pubers die tussen twee culturen opgroeien zijn deze vragen lastiger te beantwoorden omdat zij naast de gewone puberteitsproblemen ook te maken krijgen met o.a. discriminatie, negatieve beeldvorming vanuit de media en sterke [...]

 • Fatwa-orgaan al-Azhar komt met boek tegen ideologie IS(IS)

  Fatwa-orgaan al-Azhar komt met boek tegen ideologie IS(IS)

  Het Egyptische Dar al-ifta al-Misriyya is het fatwa orgaan van al-Azhar, het oudste kenniscentrum van de Soennitische islamitische wereld, gevestigd in Cairo. Vanaf het begin heeft dit orgaan IS(IS) afgewezen en zijn daden ‘niet islamitisch’ verklaard. Ook pleitte Dar al-ifta al-Misriyya ervoor om IS(IS) in de media ‘QSIS’ (al-Qaeda Seperatists in Iraq and Syria) te noemen in [...]

 • Alle recente artikelen