FAQ

Wanneer is Nieuwemoskee online gegaan?
Nieuwemoskee is op 21 juli 2010 online gegaan. Deze eerste dag bezochten maar liefst 12.000 mensen de website na berichten op o.a. Teletekst, in de Telegraaf en in NRC Next. Klik hier voor een overzicht van media die aandacht hebben besteed aan de start van Nieuwemoskee.

Wat is het doel van Nieuwemoskee?
Zie http://www.nieuwemoskee.nl/over/.

Is Nieuwemoskee een project voor een paar jaar?
Nee, Nieuwemoskee is in de voorbereidingsfase niet ontwikkeld voor een paar jaar maar tenminste 5-10 jaar. Inmiddels is duidelijk dat de website in een duidelijke behoefte voorziet en dat de website veel bezoekers trekt, en is Nieuwemoskee een site geworden met ‘een open eind’ qua duur.

Hoeveel bezoekers trekt Nieuwemoskee?
Ongeveer een half jaar na het online gaan van de website, trok Nieuwemoskee ca. 800-1000 unieke bezoekers per dag.

Wie is de eigenaar van Nieuwemoskee?
Nieuwemoskee maakt deel uit van een (groeiende) groep websites die eigendom zijn van Bureau Intermonde. Deze sites houden zich allemaal op eigen wijze bezig met religie en samenleving en/of met religieuze diversiteit. 
 
Hoe wordt Nieuwemoskee gefinancieerd?
Alle medewerkers dragen aan Nieuwemoskee bij op basis van volledige vrijwilligheid. Slechts de meest noodzakelijke en werkelijk gemaakte kosten worden vergoed. In de aanloopfase zijn alle kosten gedekt door de eigenaar van de site. In de nabije toekomst dient Nieuwemoskee zelfvoorzienend te worden door de inkomsten van o.a. banners en een bescheiden percentage van boekverkoop via de site. De site draait dus zonder subsidies. De eigenaar van de site heeft geen inhoudelijke bemoeienis met redactiekwesties. 

Ik wil me graag aanmelden als vrijwilliger. Hoe weet ik of jullie mij kunnen gebruiken?
Nieuwemoskee kan altijd enthousiaste vrijwilligers gebruiken. Voor meer informatie over vrijwilligerswerkzaamheden: info@nieuwemoskee.nl.
 
Hoe kan ik mij aanmelden voor de Nieuwemoskee Nieuwsbrief?
De Nieuwemoskee Nieuwsbrief zal vanaf 1 mei 2011 maandelijks verschijnen. Wie geinteresseerd is om deze te ontvangen, kan zich daarvoor aanmelden via info@nieuwemoskee.nl o.v.v. Nieuwemoskee Nieuwsbrief. Vergeet daarbij niet uw naam en e-mailadres te vermelden.
 
Welke thema’s of onderwerpen komen aan bod bij Nieuwemoskee?
De hoofdthema’s van Nieuwemoskee zijn terug te vinden in de tag cloud die rechts in het midden van de homepagina staat, of onder de knop ‘Tags’. De onderwerpen waarover vaste en incidentele auteurs schrijven worden aan één of meerdere van deze tags gekoppeld, zodat ze gemakkelijk terug te vinden zijn. In principe gaat de redactie ervan uit dat maximaal een derde van de kopij een theologische inslag heeft. Het merendeel van de kopij dient echter verbonden te zijn aan maatschappelijke relevante thema’s en discussies of daarbuiten, die zich op het snijvlak van islam, moslims en samenleving bevinden. 
 
Kan ik Nieuwemoskee steunen door een financiele gift te doen?
Ja, dat kan. Neemt u hiervoor contact op met Bureau Intermonde via info@intermonde.nl
 
Mogen wij de RSS-feeds van Nieuwemoskee plaatsen op onze site?
Ja, graag zelfs. Zie http://www.nieuwemoskee.nl/feed/.

Is Nieuwemoskee ook op Facebook en Twitter te vinden?
Op Facebook is Nieuwemoskee te vinden via http://www.facebook.com/#!/pages/Nieuwemoskee/168111123211841 en op Twitter via
http://twitter.com/Nieuwemoskee.
 
Mag ik het logo van Nieuwemoskee gebruiken?
Ja, maar u dient wel van tevoren dit te laten weten aan de redactie van Nieuwemoskee via info@nieuwemoskee.nl.  
 
Is het mogelijk om te adverteren op Nieuwemoskee?
Jazeker. Voor tarieven en informatie: g.idema@intermonde.nl.

  • Advertentie