Redactie

De redactieleden van Nieuwemoskee zijn het niet per definitie over elk onderwerp met elkaar eens en de inhoud van de gepubliceerde artikelen valt altijd onder de verantwoordelijkheid van de betreffende auteur. Er is wel overeenstemming over de urgentie om het kritische denken over islam, moslims en de maatschappij een nieuwe impuls te geven door verfrissende en genuanceerde inzichten te publiceren.

De redactie van Nieuwemoskee bestaat momenteel uit onderstaande vier personen:

Naam:
Maria Bouanani
Geboortejaar: 1975
Functie: Eindredacteur
Waarom werk je mee aan Nieuwemoskee? Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in andere geluiden, andere inzichten en andere zienswijzen; o.a. met betrekking tot de islam. In de Koran staat (49:13): “O, mensdom! Wij hebben u uit man en vrouw geschapen en Wij hebben u tot volkeren en stammen gemaakt, opdat gij elkander moogt kennen”. Ik zie dit als een uitnodiging om gedachten uit te wisselen met anderen en me te verdiepen in hun meningen en argumenten. De visie van de ander helpt mij om mijn eigen visie te positioneren, te verrijken en mogelijk bij te stellen. Andersom hoop ik anderen te inspireren.
Wat doe je naast je redactiewerk voor Nieuwemoskee? Ik heb Franse Taal en Cultuur gestuurd aan de Faculteit Letteren van de Universiteit Utrecht. De afgelopen jaren werkte ik op diverse terreinen, onder meer op het gebied van zorg, welzijn en onderwijs. In mijn vrije tijd schrijf ik graag (columns en artikelen). Met name onderwerpen als islam, de multiculturele samenleving, spiritualiteit en man-vrouw verhoudingen hebben hierbij mijn aandacht. Maar ook literair schrijven spreekt me sterk aan. Daarmee hoop ik in de (nabije) toekomst meer te doen. Na een brede verkenning oriënteer ik mij op dit moment meer gericht op het vervolg van mijn carrière.

Naam: Kamel Essabane
Geboortejaar: 1977
Functie: Redactielid
Waarom werk je mee aan Nieuwemoskee? Ik werk mee aan de site omdat ik weliswaar in mijn omgeving voldoende kritische moslims tegen kom, maar de ruimte ontbreekt om ideeën uit te diepen. Een weblog als Nieuwemoskee is een uitstekend platform om uitwisseling en verdere ontwikkeling mogelijk te maken. Ik ben van mening dat meer kritische, verfrissende en genuanceerde geluiden in de moslimgemeenschap broodnodig zijn voor de worteling van de islam in de Nederlandse samenleving. Kritische moslims zijn er voldoende en zijn een aanwinst voor Nederland. Goede burgers zijn kritische burgers. Op Nieuwemoskee worden hun ideeën zichtbaar!
Wat doe je naast je redactiewerk voor Nieuwemoskee? Ik ben als docent levensbeschouwing en wiskunde werkzaam op een middelbare school en studeer daarnaast voor de masters filosofie en religies in hedendaagse samenlevingen aan de Universiteit van Utrecht.

Naam: Arnold Yasin Mol
Geboortejaar: 1982
Functie: Redactielid
Waarom werk je mee aan Nieuwemoskee? In Nederland zijn er vele professionele en uitdagende moslimdenkers, maar hun stemmen zijn vaak verspreid te vinden over de media waardoor ze slecht gehoord worden. Net zoals bij mijn internationale organisatie wilde ik deze stemmen graag op één plek gebundeld zien, want hun gedachtes zullen een bijdrage en uitdaging zijn voor iedereen in Nederland. Het enthousiasme is ook groot onder de participerende deelnemers, want iedereen ziet het belang en de potentie die dit platform zal hebben. Daarnaast hoop ik dat mijn eigen ideeën en kennis mensen een vernieuwende inzicht geven in het islamitisch denken en wereldbeeld.
Wat doe je naast je redactiewerk voor Nieuwemoskee? Ik studeer Islamitische Theologie aan de universiteit van Leiden, een studie die is gericht op klassieke en moderne islamitische theologie en wetgeving, Qur’anische wetenschappen, religiewetenschappen en klassieke en moderne christelijke theologie. Ben daarnaast voorzitter van een internationale islamitische denktank, DRC, waar ik samen met geleerden, schrijvers en activisten de islam en de Qur’an onderzoek op onderwerpen als theologie, mensenrechten, moderniteit en religieus pluralisme. Vanuit DRC wordt er nu ook een internationaal islamitisch mensenrechtenproject opgezet waarbij geleerden over de hele wereld samenwerken om een islamitische theologie van mensenrechten te creëren als basis voor islamitische ethiek en wet. En ik ben ook actief als ambassadeur voor de Charter for Compassion van Karen Armstrong.

dinoNaam: Dino Suhonic
Geboortejaar: 17 mei 1984
Functie: Redactielid
Waarom werk je mee aan Nieuwemoskee? De islam heeft een eeuwenoude traditie van interne dialoog en dialoog met anderen, waartoe wij in de Koran ook opgeroepen worden. Naar mijn mening vinden dergelijke dialogen heden ten dage te weinig plaats. Nieuwemoskee is een platform waarop diverse facetten van het islamitische denken in Nederland aan bod kunnen komen, waaraan ik zelf ook een bijdrage hoop te kunnen leveren. Bovendien is dit een fantastisch medium om ook jongeren te bereiken.
Wat doe je naast je redactiewerk voor Nieuwemoskee? Ik ben op mijn twintigste vanuit Bosnië naar Nederland gekomen. Ik doceer nu aardrijkskunde en economie op een middelbare school. Daarnaast ben ik oprichter van ‘Ma’ruf’, een organisatie met de visie van een samenleving die vrij is van elke vorm van discriminatie op grond van seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Ma’ruf is verbonden aan het GQMN, een internationaal netwerk van islamitische denkers, geleerden en mensenrechtenorganisaties.

jennifer34Naam: Jennifer van Werkhoven
Geboortejaar: 1987
Functie: Redactielid
Waarom werk je mee aan Nieuwemoskee?
In de eerste plaats vind ik het leuk om columns en verdiepende artikelen te schrijven die een raakvlak hebben met religie, cultuur en samenleving. Ten tweede ben ik tijdens en na mijn studietijd in aanraking gekomen met vooroordelen over moslims, Marokkanen en Arabieren en kwam ik erachter dat ik zelf ook niet onbevangen naar de wereld kijk.  Voor mij was het een ontdekking dat niet alle moslims aanhangers zijn van de Saoedische staat en dat islamitische landen zowel grote overeenkomsten als verschillen hebben.
Het is goed om verschillende moslims, met kritische en genuanceerde visies, een platform te bieden om hun ideeën en verhalen op te schrijven, zodat we van elkaar kunnen leren een tegenwicht kunnen bieden aan de tijdgeest waarin moslims soms op één hoop worden gegooid.
Wat doe je naast je redactiewerk voor Nieuwemoskee?
Ik heb Religiewetenschappen gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Mijn minor heb ik gevolgd aan het NIMAR in Rabat (Marokko). Na mijn studie heb ik een half jaar in de Palestijnse gebieden gewoond en gewerkt.  Onderwerpen die mij interesseren zijn de islam, de verhouding tussen verschillende religies, religie en cultuur, sjiieten en het Israëlisch-Palestijns conflict. Ik werk via het uitzendbureau en op verzoek van kerken geeft ik lezingen over het Israëlisch-Palestijns conflict. Daarnaast volg ik een cursus literair schrijven en kook ik graag een Midden-Oosterse maaltijd of bak ik een lekkere taart.

 

  • Advertentie